July 7, 2022

የምዕራብ ጎንደር ባለሀብቶች ለሕልውና ዘመቻው ስኬት ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አረጋገጡ

በሽብርተኛው ህወሓት ከተጋረጠው ወቅታዊ የሕልውና አደጋ ኢትዮጵያን ለመታደግ ለሚደረገው ሁሉን አቀፍ ትግል ስኬት ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ የምዕራብ...