July 7, 2022

ህወሓት አይደለም ኢትዮጵያን ትግራይን እንኳን የማስተዳደር ዕድል የለውም – የፋኖ ብርጌድ

አሸባሪው እና ወራሪው የህወሓት ቡድን አይደለም ኢትዮጵያን ይዞ ሊያስተዳድር በቀጣይ ትግራይን እንኳን የማስተዳደር ዕድል የለውም ሲሉ የፋኖ...